Kalender

Generalforsamling, Horsens

Horsens Jiu-Jitsu Klub afholder ordinær generalforsamling

Tid: 25. februar kl. 20.00

Sted: Hedensted Ju-Jitsu Klub, Thorsvej 1, 8722 Hedensted

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges
4. Valg af bestyrelse – på valg er: Finn Jensen, formand (modtager genvalg), Dick Dienesen, sekretær (modtager ikke genvalg), Jimmy Nielsen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg) og Martin Stengaard, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg).
5. Valg af revisor
6. Valg til HKC's bestyrelse: Dette punkt udgår pga. situationen omkring Horsens Kampsports Center
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

 

Oplysninger

Tid: 25-02-2020 20:00
Sluttid: 25-02-2020 21:00
Kapacitet 20
Top